วิศวกร สพฐ. ร่วมกับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ตรวจสภาพอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสว่าง และโรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 น.ส.กฤติยา นนท์บัณฑิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่จาก สพฐ. ประกอบด้วย นายพชร กาญจนหงษ์ วิศกรโยธา นายมารุต ไชยรส นายช่างโยธา และ นายวีระพันธ์ หมั่นสกุล สถาปนิก ลงพื้นที่ตรวจสภาพอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสว่าง อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง อ.กมลาไสย

โรงเรียนบ้านสว่าง ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์